Anmäl digitalt!

Från och med nu går det att anmäla digitalt till samtliga utställningar arrangerade av SSS och våra lokalföreningar. Du använder det formulär som avser respektive arrangör, så går din anmälan per mail direkt till den som tar emot anmälningar i föreningen. I formuläret anger du samma information som du annars anger i anmälningsblanketten. Det går självklart också att fortsätta skicka in din anmälan med hjälp av den vanliga anmälningsblanketten.

Du hittar formulären här, under Utställningar i menyn längst upp, eller under Dokument & blanketter.

Dalsgårds Singoalla champion ungsto 998710=43p