Digital anmälan

Digital anmälan här på SSS sida är inte längre tillgänglig. Vi hänvisar till arrangerande regionalförening för anmälan till utställning och bruksklasser.  De regionalföreningar som har digital anmälan syns nedan.

Anmälan utställningsklasser:

Shetland Nord
Shetland Öst
Shetland Väst har digital anmälan på sin sida www.shetlandvast.com
Shetland Sydost
Shetland Syd

Anmälan övriga klasser/bruks:

Shetland Nord
Shetland Öst
Shetland Väst har digital anmälan på sin sida www.shetlandvast.com
Shetland Sydost
Shetland Syd

Här hittar du de vanliga anmälningsblanketterna:
Utställning
Övriga klasser/bruks.

Jubileumsutställning 2017: Söndagens Res-BIS Almnäs Tarpan och BIS Almnäs Ullvide