Digital anmälan

Här kan du anmäla digitalt till en utställning som arrangeras av SSS eller dess lokalföreningar. Välj vilken förenings utställning du vill anmäla till.

Anmälan utställningsklasser:

Sveriges Shetlandssällskap (Riks)
Shetland Nord
Shetland Öst
Shetland Väst
Shetland Sydost
Shetland Sydväst
Shetland Syd

Anmälan övriga klasser/bruks:

Sveriges Shetlandssällskap (Riks)
Shetland Nord
Shetland Öst
Shetland Väst
Shetland Sydost
Shetland Sydväst
Shetland Syd

Om du hellre vill anmäla med hjälp av de vanliga anmälningsblanketterna så hittar du dem här:
UtställningÖvriga klasser/bruks.

Jubileumsutställning 2017: Söndagens Res-BIS Almnäs Tarpan och BIS Almnäs Ullvide