Digital anmälan Sveriges Shetlandssällskap (endast Riks!)

Anmälan till utställning arrangerad av Sveriges Shetlandsällskap (OBS! Endast riksutställningen, övriga utställningar arrangeras av lokalföreningarna!).
Utställningen följer grundpropositionen. Se föreningens hemsida eller småpropparna för specifik information om respektive utställning.

Observera att anmälningsavgiften ska betalas in i samband med anmälan, och senast vid sista anmälningsdatum. Om anmälningsavgiften kommer in sent tas dubbel avgift ut.