Digital anmälan övriga klasser/bruks, SSS (OBS! Endast riks!)

Anmälan till övriga klasser/bruks vid utställning/tävling arrangerad av Sveriges Shetlandssällskap (OBS! Endast riksutställningen, övriga utställningar arrangeras av lokalföreningarna!).
Utställningen följer grundpropositionen. OBS! Inte alla klasser arrangeras vid varje tävling. Se föreningens hemsida eller småpropparna för specifik information om respektive utställning/tävling.

Observera att anmälningsavgiften ska betalas in i samband med anmälan, och senast vid sista anmälningsdatum. Om anmälningsavgiften kommer in sent tas dubbel avgift ut.