Tour de Shetland

2017 års vinnare av Tour de Shetland är nu utsedd och kommer få sitt pris vid årsmötet i Simlångsdalen 29 april. SSS gratulerar vinnaren Almnäs Noak, ägd av Ingela och Pallow Börjesson, Kågeröd.

Almnäs Noak vid Jubileumsutställningen 2017

Tour de Shetland  genomförs även i år och reglerna är följande:

Tävlingen startar 1/1-2018 och slutar när alla utställningar är över för året. Prisutdelning sker på årsmötet 2019.

Samma häst och samma ägare samlar poäng på de olika regionalföreningarnas utställningar. Den som har mest poäng vinner. Ex: Du åker på Västs utställning och får 38 poäng, sedan åker du till Nord och får 41 poäng, vidare till Sydost och får 39 poäng, därefter åker du inte mer. Resultatet blir i exemplet 118 poäng och man får räkna ett resultat från varje lokalförening.

Ju fler lokalföreningar du åker till, desto större chans. Gäller endast SSS officiella utställningar.

Om det skulle bli två eller flera ponnyer på samma poäng så vinner den svenskfödda, därefter den med bästa bruksresultatet. Finns inget av detta vinner den som rest längst.

Ansökan samt åberopade protokoll skall vara oss tillhanda senast 31/12 2018 och skickas till:
Håkan Andersson, Dorrtabol, 313 97 Simlångsdalen. Tel. 0706-089167