Propositioner 2019

Regionalföreningarnas propositioner för 2019


Proposition för Shetland Sydosts Påskutställning i Långasjö
måndag 22 april 2019

Domare: Inga-Lill Hoveklint Hyttring
Plats: Långasjö ridhus
Utställningsansvarig: Anna Lundin, tel 0731-510131
Platsansvarig: Eva Aronsson, 0709-890370
Anmälan senast:  25 mars 2019
Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida (länk finns även på sydosts hemsida), via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro
eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges!
Anmälningsavgift: 250 kr, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 3-11, 13-17, 3M-11M, 13M-17M samt 20
Färgklasser: Nej
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 35 och max 70 deltagare.
Klass 20, Maskeradklass, anordnas och det är gratis att delta!
Efteranmälan till maskeradklassen tas emot t.o.m 20 april.
Följande hederspriser delas ut: Bästa Svenskfödda med svenskfödda föräldrar, Bästa Veteran, Bästa färgade och Bästa gångarter.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

————————————————————————————————————————————

Proposition för Shetland Syds Superutställning i Osby 4 maj 2019

Domare: Linnea Ornstein
Plats: Osbyortens Ryttarförening, Osby
Utställningsansvarig: Jenny Sjölander, Tel: 070 611 64 44
Platsansvarig: Marica Johansson, Tel: 070 886 65 04
Anmälan senast: 4 april, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Syds bankgiro 103-0105 (OBS meddelande på inbetalningen: Medlemsnummer/Plats/Ponnyns namn) senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 3-11M, 13-17, 19,20
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus.
Boxar: Nej
Servering: Ja, betalning med swish eller kontanter.
Särskilda Bestämmelser: Min 40/max 70 för att utställningen skall genomföras. Ston som skall föla under året får ej deltaga.
Hederspris till Bästa Behåring samt Bästa Handler. Prova-på-Handler finns och anmälan sker på plats, Kostar 50kr. Precisionstömkörning på tid finns och anmäls via mail eller post. Ange tävlande ponnyns namn samt kuskens namn och ålder. Kostar 50kr och betalas in på syds bankgiro 103-0105

Anmälan via post skickas till: Jenny Sjölander, Lilla Barkaryd 1, 574 74 Ramkvilla.
Via mail till: anmalanshetlandsyd@hotmail.com

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Östs utställning i Norrköping 11 maj 2019

Domare: Elisabeth Ljungstorp
Plats: Norrköping
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Ellinor Johansson & Mia Zetterblom, 0736-791005
Anmälan senast: 14/4 2019, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetland Öst,  senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas:  3-17
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2019  äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan:
http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/digital-anmalan/anmalan-shetland-ost/

————————————————————————————————————————————

Proposition för Shetland Väst utställning i Sätila 25 maj 2019

Domare: Kurt Larsson
Plats: Strömma Naturbruksskola Sätila
Utställningsansvarig: Marika Johansson 0704-940036
Platsansvarig: Marika Johansson 0704-940036
Anmälan senast: 3 maj. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad
Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50) senast sista anmälningsdatum 3 maj. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas : 1-17, 19-20
Färgklassser:
Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall id kontrolleras (medtag pass) och mätas.(förutom RS hingstar och föl).
Klass 19 (handlerklass) 50 kr Klass 20 (Maskerad) 50 kr. Dubbelavgift för icke medlem.
Bruksklasser: Se separat propp

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Öst’s utställning i Norsholm 6 juni 2019

Domare: Viveka Karlestrand
Plats: Runstorp, Norsholm
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Pernilla Gustavsson 0704 -960032
Anmälan senast: 6/5 2019, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg.479 84 61-2 Shetland Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas:  3-17
Färgklasser: Nej
Underlag: Utomhus sandbana
Boxar: Nej
Särskilda Bestämmelser:
Dräktiga ston som ska föla 2019 äger ej rätt till att deltaga. Minst 35st anmälda för att utställningen ska bli av och max 60 st, först till kvarn gäller.
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING,
mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan:
http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/digital-anmalan/anmalan-shetland-ost/

——————————————————————————————————————– 

Proposition för Shetland Nords utställning i Söderhamn 15 juni 2019

Domare: Elisabeth Ljungstorp
Plats: Söderhamnsortens Ryttarförening
Utställningsansvarig: Jennie Wandin, 0702709336, wandin76@live.se
Platsansvarig: Jennie Wandin, 0702709336 och Maria Wallström 0703942722
Anmälan senast: 15 maj, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Föl 150 kronor om modern också deltar i utställningsklass.
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar/Boende: Ja, I första hand till våra långväga gäster, betalas senast 15 maj annars övergår boxen/boendet till köplats. Bokning tas endast emot av Maria Wallström 0703942722.
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 70.
Bruksklasser anordnas.
Anmälan skickas till: Jennie Wandin, Myskje 962, 826 92  Söderala eller mail: wandin76@live.se

 ——————————————————————————————————————–

Proposition Drive In utställning Hörby Frosta Ryttarförening 15 juni 2019

Domare:  Håkan Erlandsson
Plats: Frosta Ryttarförening, Hörby.
Ansvarig: Camilla Kjellman, sandbacka@hotmail.com 0732 552358
Platsansvarig: Mariette Skaby 0735 378535
Anmälningsavgift: 200 kr per ponny för medlemmar, 400 kr per ponny för icke medlemmar som betalas kontant på plats.
Anmälan: Direkt på plats. Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Klass: 18 Drive In
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet. Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Underlag: Gräsbana
Box: Nej
Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.
Alla ponnyer med 40 p o som deltagit i bruksklasser går vidare till ringen för Hederspriser där Bästa allroundponny standard, Bästa allroundponny mini, Bästa Junior upp till 16 år, Bästa Senior 17 år o äldre utses vid dagens slut.
Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Syds hemsida, fbsida med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress.

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Väst jubileumsutställningar i Skövde 13 juli 2019

Domare: Annika Strindgård och Ulricha Nordmark
Plats: Grevagården Skövde
Utställningsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254, Linda Johansson 0707-180733
Platsansvarig: Marika Johansson 0704-940036
Anmälan senast: 20 juni. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad
Anmälningsavgift: 200 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50) senast sista anmälningsdatum 20 juni. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser:
Ja
Underlag: Bedömingen sker utomhus på gräsbana (oavsett väderlek)
Boxar: Ja, bokas direkt av Lotta Wahlborg, Grevagården på tel: 0703-57 68 01. Betalningsinfo. ges vid bokningen.
Pris över dagen är 300 kr. 1 dygn 450 kr. 2 dygn 600 kr. (SSS har sin RIKS-utställning på söndagen)
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Detta är två separata utställningar. Därför utses championat, BIS o RBIS i varje ring av respektive domare.
Bedömningen sker i två ringar. I ring ett dömer Ulricha Nordmark samtliga svarta ponnyer standard/mini. Ring två dömer Annika Strindgård samtliga färgade ponnyer standard/mini.
Minst 30 st/anmälda ring för att utställningen skall genomföras, max 150 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall id kontrolleras (medtag pass) och mätas.(förutom RS hingstar och föl).
Bruksklasser: Se separat propp


Proposition för Riksutställningen utställning i Grevagården 14 Juli 2019
Domare: Håkan Erlandsson
Plats: Grevagårdens Ridsportcenter
Utställningsansvarig: Tobias Zetterblom
Platsansvarig: Sanna Eriksson, tel: 076 561 59 52 och Jenny Sjölander, tel: 070 611 64 44
Anmälan senast: 24 Juni, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail till Kristina Blad, Lekåsa Boslätt 801, 465 95 Nossebro. Mail: kristina@blad.se
Anmälningsavgift: 250 kr, föl 125 kr om modern visas betalas in på Sveriges Shetlandssällskaps bankgiro: 260-9675 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. För utlandsinbetalning: SWIFT-kod HANDSESS IBAN: SE35 6000 0000 0007 5568 9178
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklassser: Ja
Underlag: Bedömingen sker på gräs
Boxar: Ja, Bokas genom Lotta Wahlborg Tel: 070 357 68 01. Kostnad: Dagbox 300 kr, 1 dygn 450 kr, 2 dygn 600 kr
Boende: Finns på Grevagården, kontakta Lotta Wahlborg Tel: 070 357 68 01, Alternativt Scandic i Skövde.
Servering: Ja, kontant, kort eller swish

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Öst’s Jubileumsutställning i Norrköping 20 juli 2019

Domare: Morgan Johnsson (standard) och Ronny Johnsson (mini)
Plats: Norrköpings Fältrittklubb (Ny plats)
Utställningsansvarig: Ellinor Johansson, tel: 0707-823346
Platsansvarig: Pernilla Gustafsson, tel: 0704-960032
Anmälan senast: 20/6 2019, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg.479 84 61-2 Shetland Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150kr om modern ställs ut)
Följande klasser anordnas:  1-17
Färgklasser: Nej
Underlag: Utomhus gräs
Boxar: Ja, kontakta platsansvarig
Särskilda Bestämmelser: Dräktiga ston som ska föla 2019 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 40st/domare anmälda för att utställningen ska bli av och max
70 st/domare, först till kvarn gäller. Vid för få anmälda ponnyer så kommer Standard och Mini dömas ihop av Ronny Johnsson.
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan:
http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/digital-anmalan/anmalan-shetland-ost/

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Nords utställning i Rimbo den 27 juli 2019

Domare: Libertus Alderkamp, NL
Plats: Ridklubben Rimbo Ryttare, Rimbo
Utställningsansvarig: Hanna Dahlström, 0735-05 05 27
Platsansvarig: Hanna Dahlström, 0735-05 05 27
Anmälan senast: 28 juni, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till: Hanna Dahlström, Finstavägen 197, 762 91 Rimbo eller via info@kilskogen.com
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.
Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20
Färgklasser: Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid strykningar
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Kontakta utställningsansvarige
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, maximalt 70 anmälningar.
Handlerklasser och maskeradklass anordnas i lunchpausen.


Proposition Drive In utställning Nyköping Smedstorp 4/8 – 2019
Domare: Martin Larsson
Plats: Nyköping / Smedstorp 4/8 – 2019

Ansvarig: Mia Zetterblom, mk@kronblad.com, 0736791005, Liza Sandström, gurkskiva66 @hotmail.com, 0704334973
Platsansvarig: Mia Zetterblom, mk@kronblad.com, 0736791005, Liza Sandström, gurkskiva66 @hotmail.com, 0704334973
Anmälningsavgift: 200 kr/häst, dubbel avgift för icke medlem. Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Öst pg.4798461-2 senast den 4/7- 2019
Anmälan: Föranmälan (antal ponnyer) sker till Mia Zetterblom,Dalslötstugan 611 94 Nyköping eller mk@kronblad.com , senast den 4/7(via post eller mail.
Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Klass: 18 Drive In
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen
Underlag: Ridhus
Box: Nej
Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.
(Följande Hederspriser delas ut: Bästa unghäst, Bästa Sto, Bästa Hingst och Bästa Valack)
Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Öst hemsida/Facebook med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress.
Bruksklasser anordnas separat parallellt med utställningen, se särskild propp för detta på Shetland Öst hemsida www.shetlandöst.se & Shetland Östs Facebook sida.


 Proposition för Drive In utställning på Gotland 10 augusti 2019

Domare:  Linnea Ornstein

Plats: Gotland, Ridbanan Silikaten, Visby

Ansvarig: Sara Linder, sara.linder@shetlandsydost.se, 0733-358258

Platsansvarig: Sara Linder, se ovan

Anmälan: Föranmälan kan göras digitalt på SSS websida eller ifylld anmälningsblankett skickad till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro, senast onsdag den 7 augusti 2019
Anmälan kan även göras på plats genom att lämna en anmälningsblankett i sekretariatet.

Anmälningsavgift: 150 kr för föranmälda ponnyer, 200 kr för ponnyer som anmäls på plats
Dubbel avgift för icke medlem, gäller både föranmäld och vid anmälan på plats. Anmälningsavgiften betalas kontant eller via swish på utställningsplatsen.

Medtag hästens pass på utställningsdagen!

Klass: 18 Drive In
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen

Underlag: grus

Box: Nej

För att utställningen ska genomföras måste minst 8 ponnyer vara föranmälda.
(Planerar du att anmäla på plats, kolla föreningens facebook eller hemsida först!)

Hederspriser:

  • Dagens bästa ponny
  • Bästa föl, förutsatt att fölet bedömts med lägst 38 p.
  • Stuteri Hoksels vpr till Bästa Gotlandsfödda

Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Sydosts hemsida och facebook med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anger mejladress.

________________________________________________________________________________________

Proposition för Shetland Väst utställning i Simlångsdalen 10 augusti 2019

Domare: Torsten Jeppsson
Plats: Granvallen
Utställningsansvarig: Susann Melkersson 0723- 848 416
Platsansvarig: Håkan Andersson 0723- 848 416
Anmälan senast: 19 juli. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson Neanberg Linddalen 1 452 97 Strömstad
Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 19 juli. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas : 1-17, 19
Färgklassser: Ja
Underlag: Bedömningen sker ute på gräs
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall id kontrolleras ( medtag pass) och mätas.(förutom RS hingstar ).
Klass 19 ( Handlerklass) 50kr dubbel avgift för icke medlem.

—————————————————————————————————————————————-

Proposition för Shetland Nords utställning i Lövånger 10 augusti 2019

Domare: Maria Jansson
Plats: Lövångers Ryttarsällskap i Fjälbyn/Lövånger
Utställningsansvarig: Sandra Brunell, 076-1039669
Platsansvarig: Samma som utställningsansvarig
Anmälan senast: 12/7-19, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post (Sandra Brunell, Bovikenvägen 30, 90583 Umeå) eller mail (sormjoleshettisflock@gmail.com)
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum.
Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Ange ponnyns namn + plats som referens.
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Ja, begränsat antal.
Bokas tidigast 10/7 hos Sandra Brunell: 076-1039669
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 35/max 70 för att utställningen skall genomföras.


Proposition för Shetland Syds utställning den 18 augusti 2019 i Bjärsjölagård

Domare: 2st, Christina Ivarsson och Maria Jansson
Plats: Bjärsjölagård
Utställningsansvarig: Anneli Archenholtz, hasselbostuteri@gmail.com
Platsansvarig: Edith Eriksson, hultaedith@gmail.com
Anmälan senast: 18/7 anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida eller via anmalanshetlandsyd@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250: -/ponny för medlemmar i SSS
Anmälningsavgiften för klass 1, 1M, 2 och 2M föl är 150: – om modern är anmäld till utställningen. Klass 19 kostar 50:-./startande.
Dubbel avgift för icke medlem i SSS.
Insättning på Syds konto: Swedbank, bankgiro 103-0105
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158 BIC/SWIFT SWEDSES
Kom ihåg att märka din betalning med medlemsnummer ELLER kontaktuppgifter.
Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: JA (sammanslagning kan ske)
Underlag: Bedömningen sker på gräs
Boxar: Nej
Servering: Ja (det går att betala med kort och/eller Swish)
Särskilda Bestämmelser: Minst 50st anmälda, Betalningsdatum gäller.
Öppen poängbedömning av domare, Meriterande för SSS utmärkelser. Valör tilldelas samt snitt/delpoäng av de två domarnas gemensam poäng.

————————————————————————————————————————————-

Proposition för Shetland Nords jubileumsutställning i Köping den 24 augusti 2019

Domare: Annika Strindgård & Inga-Lill Hoveklint Hyttring
Plats: Köpings Ridklubb, Erikslund, 731 98 Köping.
Utställningsansvarig: Johanna Axelsson, 070-352 16 79, Angelica Lauth 073- 937 25 38
Platsansvarig: Johanna Axelsson, 070-352 16 79
Anmälan senast: 28 juli, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad alternativt vonlauth@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Ange ponny och plats som referens
Följande klasser anordnas: 1-17, 19 (anmälningsavgift för klass 19, 50kr)
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker på gräs, vid dåligt väder inne i ridhus.
Boxar: Nej
Servering: Ja, mer information kommer i katalogen.
Särskilda Bestämmelser: 30 st för att utställningen skall genomföras, inget max antal.
Många fina priser kommer delas ut, tex, Bästa Veteran, Bästa Novis, Bästa Gångartsponny, mm.
Bruksklasser anordnas, se separat proposition.

__________________________________________________________________________________

Avelsvärdering och Generalmönstring 14-15.9

PROPOSITION-föruttagning-central-samt-generalmönstring-2019

____________________________________________________________________________________

Proposition för Shetland Nords utställning i Sundsvall, lördagen 21 september 2019

Domare: Kurt Larsson
Plats: Näsets Ridcenter, Matfors
Utställningsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03,
Sara Andersson 070-170 30 88
Platsansvarig: Veronica Udd 076-135 17 03
Anmälan senast: 19:e augusti. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälan skickas till Sara Andersson, Oxsta 162, 855 91 Sundsvall alternativt stallvastmarken@gmail.com
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Kostnad handlerklass: 50 kr/ start. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna!
Följande klasser anordnas: 1-17 samt 19
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus/ridhus
Boxar: Ja, begränsat antal. Bokas hos Margareta Bäckström, 070-664 17 17
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 anmälda ponnyer för att utställningen ska genomföras. Max 70.


Proposition för Shetland Väst utställning i Brålanda 28 september

Domare: Ronny Johnsson

Plats: Nuntorp naturbruksskola

Utställningsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254
Platsansvarig: Marika Johansson 0704-940036

Anmälan senast: 5 sep . Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 5 sep. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. 

Följande klasser anordnas : 1-17

Färgklassser: Nej

Underlag: Bedömingen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass) Alla mini skall mätas.(förutom RS hingstar och föl).

Bruksklasser: Se separat propp

_________________________________________________________________________________________________

Proposition för Shetland Sydosts Höstutställning i Eksjö
lördag 5 oktober 2019

Domare: Kurt Larsson
Plats: Markestads ridhus, utanför Eksjö
Utställningsansvarig: Anna Lundin, tel 0731-510131
Platsansvarig: Rebecka Carstensen, tel 070-2833101
Anmälan senast: 9 september 2019
Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida (länk finns även på sydosts hemsida), via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro
eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges!
Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Anmälningsavgift för klass 19, handlerklass, är 50 kr
Följande klasser anordnas: 1-17, 1M-17M samt 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 35 och max 70 deltagare.
Klass 19, Handlerklass, anordnas.
Efteranmälan till maskeradklassen, mot dubbel avgift, tas emot t.o.m 2 oktober.
Följande hederspriser delas ut: Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar, Bästa veteran, Bästa färgade och Bästa gångarter.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Öst’s utställning på Bullersta 19 oktober 2019

Domare: Linnea Ornstein
Plats: Bullersta, Norrköping
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Tobias Zetterblom, 0736 440042
Anmälan senast: 13/9 2019, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150kr om modern ställs ut)
Följande klasser anordnas1-17
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 35st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com
Eller gå gärna in och gör en digital anmälan:
http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/digital-anmalan/anmalan-shetland-ost/

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetland Väst utställning i Mullsjö 26 oktober 2019

Domare: Lars Gerth
Plats: Bråerad Ridcenter
Utställningsansvarig: Inga-lill Hoveklint Hyttring 0736-633633
Platsansvarig: Emelie Moberg 0763-640338
Anmälan senast:
4 okt. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson Neanberg Linddalen 1 452 97 Strömstad
Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50) senast sista anmälningsdatum 4 okt. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20
Färgklassser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall id kontrolleras (medtag pass) och mätas.(förutom RS hingstar och föl).
Klass 19 (handlerklass) 50 kr Klass 20 (Maskerad) 50 kr. Dubbelavgift för icke medlem.
Bruksklasser: Se separat propp

——————————————————————————————————————–

Proposition för Shetlands Syds utställning i Sölvesborg  lördagen den 2 november 2019

Domare: Raymond Molenkamp NL

Plats: Snapphanarnas Ryttarförening, Mjällbyvägen 5F Sölve, Sölvesborg

Utställningsansvarig: Hans-Ola Joelsson 0708-157284
Platsansvarig: Camilla Kjellman 0732-552358

Anmälan senast: 2019-10-02, anmälan görs per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72  Teckomatorp

Anmälningsavgift: 250 kr ska betalas in till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift för icke medlem i SSS och dubbel avgift vid för sen inbetalning. Rabatt för Sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer; från den tredje ponnyn och uppåt kostar det 200 kr/ponny. Anmälningsavgiften för föl är 150 kr om modern är anmäld till utställningen.
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT SWEDSES
Klass 19, 23-25 kostar 50 kronor
Klass 20 är kostnadsfri
Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser

Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20, 23-25

Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Ja, kiosk med lunch och fika, större delen av dagen

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 anmälda för att utställningen ska genomföras
Klass 23-25 bedöms utomhus med drop in mellan klockan 9-11
I klass 20 utses Förskräckligaste ekipaget

______________________________________________________________________________________

Proposition för Shetland Öst’s utställning i Stjärnhov 17/11 2019 ”Jultema”

Domare: Helena Kättström

Plats: Stjärnhov

Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736791005, Liza Sandström 0738498827

Anmälan senast: 27/10 2019, anmälan via post eller mail.

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst,  senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150kr om modern ställs ut)

Följande klasser anordnas:  1-17, 19, 20

Färgklasser: Nej

Underlag: Ridhus

Boxar: Nej

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:

BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen

Dräktiga ston som ska föla 2019  äger ej rätt till att deltaga.

-Minst 40st anmälda för att utställningen ska bli av och max  70 st, först till kvarn gäller

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.

Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Maskerad och Käpphästhoppning kommer att ordnas (se mer info på Shetland Öst hemsida  och Facebooksida.

Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com

Eller gå gärna in och gör en digital anmälan: http://www.wordpress.shetlandsponnyn.se/utstallning/digital-anmalan/anmalan-shetlandost/

_________________________________________________________________________________________________

Proposition för Shetland Nords utställning i Kristinehamn 23 november 2019 med jultema

Domare: Håkan Erlandsson
Plats: Christinehamns Ridklubb
Utställningsansvarig: Angelica Lauth, vonlauth@hotmail.com, 0739-372538
Anmälan senast: 1:a november, anmälan med post eller mail. Anmälan skickas till Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 65594 Karlstad eller vonlauth@hotmail.com
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Ange ponnyns namn och plats som referens.
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker i isolerat ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja, enklare servering finns på platsen
Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 anmälda ponnyer till utställningen för att den ska genomföras, max 70 stycken.
Bruksklasser anordna separat parallellt med utställningen, se särskild propp för detta på Shetland Nords hemsida, www.shetlandnord.com

——————————————————————————————————————–

 Proposition för Shetland Väst utställning i Färgelanda den 8 december 2019

Domare: Morgan Johnsson
Plats: Färgelanda Ridklubb
Utställningsansvarig: Carina Wingård 0730-223476
Platsansvarig: Carina Wingård 0730-223476 och Iris Magnusson 0703-662005
Anmälan senast: 15 nov. anmälan kan ske digitalt via Shetland Västs hemsida, via post : Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad  mail. shetlandvast.utstallning@gmail.com
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 51 93 90-9 eller swish: 12 36 82 75 54 (avgift 2,50 kr.) senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 30 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser sker vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass) Alla mini skall mätas. (förutom föl och RS- hingstar ). Klass 19 ( Handlerklass) och 20 (maskeradklass) 50kr .Dubbel avgift för icke medlem.
Bruksklass kommer att ordnas. Se sep. propp.