Medlemsmöte 11 augusti 2019

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE

MED VAL FÖR FRAMTIDEN

 11 augusti 2019 på Vätterleden, Gränna,  klockan 13.00

Medlemsmötet har kallats till för att fylla platserna från styrelsemedlemmar, ordinarie ledamöter och suppleanter som valt att lämna styrelsen under pågående verksamhetsår av olika anledningar.

Dagordning för extra medlemsmöte 11.8.2019

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
  7. Val av ordinarie ledmöter
  8. Val av suppleanter
  9.  Mötet avslutas

Fyllnadsval för ordinarie ledmöter:

Linnea Ornstein vald -2021

Susann Melkersson vald -2021

Malin Ohlin vald – 2020

Carina Wingård vald-2020

Fyllnadsval för suppleanter:

Anette Wadman vald -2021

Petra Jacobsson vald -2020

 Styrelsen för Sveriges Shetlandssällskap

VÄLKOMMEN