Avelsdag och extra medlemsmöte

Föredraget om Rasbunden genetisk forskning av Gabriella Lindgren genom Laura Bas Conn, SLU hittar du på sidan Länkar.


Sveriges Shetlandssällskap kallar till extra medlemsmöte och inbjuder till Avelsdag

Dag: Lördagen den 9 november 2019
Plats:
Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta

Bindande anmälan till Avelsdagen senast 31/10 genom att betala in 150 kr/person (avser lunch, delvis sponsrad av SSS) till SSS bg 260-9675 samt skicka ett mejl till kassor@shetlandsponny.se.

SSS EXTRA MEDLEMSMÖTE

Dagordning – Start kl 10. 00
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Beslut om stadgeändring, se nedan
9. Mötet avslutande

Dagens skrivning i SSS stadgar § 1:
§ 1  Namn och organisation
Föreningens namn är Sveriges Shetlandssällskap, SSS.
SSS är en rikstäckande ideell allmännyttig förening med säte i Skara och består av följande regionalföreningar:

Shetland Nord                                                  Shetland Öst

Shetland Sydost                                                Shetland Syd

Shetland Sydväst                                              Shetland Väst

För att det inte ska behövas en stadgeändring med extra medlemsmöte och ett ordinarie årsmöte för att en regionalförening inom SSS ska beredas tillträde till föreningen ändras § 1 till följande:
§ 1  Namn och organisation
Föreningens namn är Sveriges Shetlandssällskap, SSS.
SSS är en rikstäckande ideell allmännyttig förening med säte i Skara och består förutom huvudföreningen av regionalföreningar


AVELSDAGEN

10.30   Avelsdagen startar med kaffe och fralla som SSS bjuder på.
11.00   Föreläsning med Gabriella Lindgren, forskare SLU, Aktuell rasbunden genetisk forskning.
13.00   LUNCH – stekt majskyckling med ugnsrostad KRAV potatis, rosépepparsås och rotfrukter. Specialkost anmäls till kassor@shetlandsponny.se
14.00   Sanna Soleskog, Avel och grundläggande genetik
16.00   Fika som SSS bjuder på
16.30   Stambokförare Linda Andersson berättar bl.a. om betäckningsrapportering via webben och lite statistik.
17.30   Frågestund.
18.00   Dagen avslutas

Utställare, lotterier, broschyrer från våra stuterier kommer att finnas under dagen.

Hjärtligt välkommen!