Från valberedningen inför extra medlemsmötet

SSS valberedning
Valberedningen välkomnar din hjälp med att föreslå namn till de fyllnadsval på ledamöter och suppleanter som ska hållas vid det extra medlemsmötet på Hotell Vätterleden, Gränna den 11 augusti.

SSS valberedning har i den uppkomna situation en mer svårlöst uppgift än vad som vanligtvis är fallet, då man har ett helt verksamhetsår att ta fram ett förslag på personer till styrelsen.

Känner du dig manad att ställa upp eller har du förslag på någon du tror skulle kunna göra en insats i föreningsarbetet, tveka inte att höra av dig.
Vi vill ha ditt förslag snarast. Så fort vi har ett komplett förslag kommer detta att presenteras på hemsidan.

Tveka inte att kontakta någon i valberedningen:
Sammankallande Liselotte Sellén-Bore Endast mailkontakt tom 25/7
Telefon: 073-080 32 66 Mail: a.l.sellen.bore@swipnet.se
Kristin Johansson Endast mailkontakt 24/7-29/7
Telefonl: 070-208 90 40 Mail: wimla96@gmail.com
Liza Sandström
Telefon: 073-849 88 24 Mail: gurkskiva66@hotmail.com

Suppleant: Jeanette Stark Endast mailkontakt 24/7-29/7
Telefon: 073-514 01 58 Mail: jeanette.stark@telia.com