Information från styrelsen 18 mars 2020

SSS styrelse vill informera medlemmarna om den senaste månadens händelser och försöker att göra det utifrån händelser som hänt och med hänsyn till samtliga inblandade.

Då styrelsen fick ta del av flertalet telefonsamtal och skrivelser efter ett inlägg på sociala medier försökte vi att agera utifrån stadgar och den av styrelsen nyligen antagna värdegrunden. Efter flertalet möten, diskussioner och fler inkomna skrivelser så fick SSS ett brev från en medlems juridiska ombud som skriver att en rättslig process kommer att inledas om styrelsen agerar efter inkomna skrivelser.

Då ingen av styrelsens medlemmar besitter juridiska kunskaper så har vi varit nödgade till att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att försöka lösa frågan. Vi som arbetar i styrelsen idag anser att detta förfarande är oerhört tidskrävande och fullkomligt onödigt.

Vår vilja och ambition är att arbeta för shetlandsponnyn och våra medlemmar. Vi gör mycket som i dagsläget inte syns och vi hoppas att Ni medlemmar kan ha förståelse.
Hälsningar SSS Styrelse
2020-03-18