Information från styrelsen

Vi har beslutat att entlediga våra platser i styrelsen inför kommande årsmöte. Våra platser kommer då att väljas om, oavsett om vi valdes på ett eller två år vid föregående årsmöte.
Detta gör vi för föreningens bästa. Vi vill att våra medlemmar ska få välja den styrelse de önskar, på alla platser. Vi har hela tiden haft förhoppningen att få jobba med shetlandsponnyn men tyvärr har vi sedan februari i huvudsak arbetat med konflikter. Därför tar vi detta beslut.

2020-04-25
Tobias, Anna, Elisabeth, Annalena, Camilla, Märta, Jenny, Sanna.

De styrelsemedlemmar som tagit timeout har meddelat att de återgår till styrelsen 2020-04-26.