Prestationspremie till hingst som tävlar ponnytrav

Prestationspremie till shetlandshingstar som tävlar i ponnytrav.
Ett projekt ” Avla för ponnytrav” stöttat och finansierat av Svensk Travsport har genomförts under 2016-2017. För SPTF har Arne Florqvist varit projektansvarig och Bengt Westergren och under 2017 har Mikael Johansson medverkat.
Bakgrunden till projektet är att befintliga avelshingstar med goda travprestationer inom respektive ras är gamla och nytillskottet av goda travhingstar för avel varit mycket litet.
Följande förslag har tagits fram av projektgruppen och SPTFs styrelse har godkänt förslaget att gälla under en försöksperiod avseende tävlingsmeriter under 2018-2022 och visning på avelsvärdering senast år 2023.
En premie delas ut till ägare av ponnytravare som behålls som hingstar, visat mycket goda prestationer på tävlingsbanan och visats för avelsvärdering senast vid 5-års ålder.
Ägaren skall vara medlem i någon till SPTF ansluten ponnytravklubb.
En premie på 10.000 sek utbetalas om nedanstående krav uppfylls.
För Shetlandsponnyer Kat-A
Travrekord som 3-åring understigande 2,42,0
Travrekord som 4-åring understigande 2,34,0
Visning på avelsvärdering senast som 5-åring.
Tider skall noteras utan anmärkning för orent trav.

Hingst kan endast tilldelas premie vid ett tillfälle.
Ansökan om prestationspremie ställs till SPTFs styrelse med
redovisning av hingstens rekord och när rekordet är noterat plus
bevis på att hingsten visats på avelsvärdering.

Prestationspremie till hingstar SPTF