Ägarbyte

Uppdaterad 2016-06-10
För att ett ägarbyte ska kunna ske måste en ägarbytesblankett skickas in till stambokskontoret. Ägarbytesblanketten ska vara underskriven av säljaren och köparen och köparens adressuppgifter ska framgå tydligt. Om det är flera personer eller ett företag/förening som ska äga hästen måste en ansvarig person anges. Glöm inte att kryssa i om ni vill synas med namn och postort publikt i webbstamboken.

För hästar som ännu inte har fått ett löst ägarpapper utfärdat av SSS används med fördel den standardiserade ägarbytesblanketten vid ägarbytet: Länk

Ett intyg om vem som är registrerad ägare hos SSS kommer att utfärdas och returneras till den registrerade ägaren.

För aktuell prisuppgift, se under Nyheter och information: Länk

Passet behöver inte bifogas såvida inte ändring från hingst till valack ska ske i samband med ägarbytet eller om hästen är tagen ur livsmedelskedjan.

Alla försändelser skickas mot postförskott, postens avgifter tillkommer.