Ägarbyte

Uppdaterad 2016-06-10

Passet behöver inte bifogas vid ägarbyte. Om ändring till valack ska ske samtidigt eller om det rör sig om en export måste passet fortfarande bifogas.

Från 2016-07-15 skrivs ett intyg där det framgår vem som är registrerad ägare. Denna blankett ska användas vid efterföljande ägarbyte. Säljare och köpare fyller i och skickar intyget hit.

Om det är flera personer eller ett företag/förening som ska äga hästen måste en ansvarig person anges. Glöm inte att ange om ni vill synas med namn och postort publikt i webbstamboken.

För hästar som inte har detta intyg (dvs. fått pass eller där senaste ägarbytet är registrerat innan 2016-07-15) används den gamla ägarbytesblanketten. Ett intyg enligt nya systemet skrivs ut i samband med ägarbytet och används därefter enligt instruktioner här ovan.

För hästar som ännu inte har fått ett löst ägarpapper utfärdat av SSS används den blankett: Länk

För aktuell prisuppgift, se under Nyheter och information: Länk

När en komplett ansökan inkommer till kansliet skickas en faktura på avgiften till den nya ägaren. Handläggningen kommer ske i den ordning som ansökningarna sedan blir betalda. Utfärdade intyg skickas därefter med vanlig post till den nya ägaren. Om hästpasset är bifogat ansökan skickas handlingarna åter som ett rekommenderat brev.