Avliden häst

När en häst har avlivats på slakteri är det slakteriets personal som makulerar och destruerar hästens pass. Normalt upprättas ett slaktintyg med uppgifter om hästens identitet som sedan skickas till oss så att uppgiften om att hästen är avliden kan registreras i databasen.

Om hästen har avlivats på annat vis än hos ett slakteri måste hästägaren själv meddela avelsorganisationen att hästen inte längre är i livet. Det är viktigt att detta sker så att vi i största möjliga mån kan ha ett aktuellt register över de hästar som finns i landet. Hästens pass skickas med tillsammans med ett meddelande om att hästen är död till oss så att passet kan makuleras.

Om man efter makuleringen vill ha passet åter är det möjligt, lägg då med ett frankerat returkuvert. I annat fall kommer passet att destrueras.

Datum för när hästen rapporterades som avliden visas i webbstamboken.