Pass till föl

 1. Ta kontakt med hingsthållaren och meddela att ett föl har fötts så att denne kan skicka betäckningsrapporten till dig. Fyll i födelsedatumet och skriver under längst ned på pappret.
 2. Ring ut en id-kontrollant. En lista finner du här: http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/sok-id-kontrollant/ ID-kontrollanten chipmärker och signalementsbeskriver fölet. Tänk på att denna kontroll ska vara gjord innan avvänjningen och innan födelseårets slut eller inom 6 månader om fölet är fött 1 juli eller senare.
 3. Skicka in följande handlingar i original
  1. Betäckningsrapport
  2. Signalementsbeskrivning
  3. Rapport om chipmärkning
  4. Tagelprov
 4. Tänk på att om du har lånat ett sto för att använda i avel så måste ett uppfödaravtal inkomma underskrivet av stoets registrerade ägare för att vi ska kunna sätta dig som uppfödare och ägare till avkomman. Om du har köpt stoet dräktigt tänk på att i god tid före fölningen göra ett ägarbyte så att du är registrerad ägare när avkomman föds.
 5. Vid registrering av individ med silveranlag/silverfärg
  För att häst ska kunna registreras som silverfärgad ska DNA-verifiering för silveranlaget inkomma. Avkomma med röd grundfärg som har en silverfärgad eller silverbärande förälder ska DNA-verifieras för att fastställa om den bär silveranlaget dolt.

Passansökan ska vara inkommen allra senast 31/12 födelseåret eller inom 6 månader från födelsen om född 1 juli eller senare. Inkommer ansökan om pass senare än dessa datum kommer det krävas härstamningskontroll med DNA mot far och mor för att hästen ska kunna föras in i stamboken.

Härstamningskontroll med DNA krävs alltid om

 1. Betäckningen inte är korrekt rapporterad
 2. ID-kontrollen inte är gjord i rätt tid

Kostnad:

Ansökan inkommen senaste 30/9: 500 kr
Ansökan inkommen 1/10 till 31/12: 700 kr

Moderlivsimport: 800 kr
DNA-verifierad häst (sent inkommen ansökan alt betäckningen ej korrekt rapporterad): 800 kr

REK-avgift tillkommer. Om komplettering behöver begäras för att kunna slutföra din ansökan tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr för varje omgång komplettering som skickas. Kostnaden för pass och REK faktureras den sökande och handläggningen sker i den ordning som inkomna ärenden blir betalda.