Svenskregistrering av import

Om du har köpt en renrasig shetlandsponny utomlands så gör du så här för att föra in den i den svenska stamboken.

1. Ägaren tar ut en ojävig (se nedan) id-kontrollant eller veterinär som intygar identiteten och signerar sin kontroll på sidan för kontroller i passet. En sökbar lista över id-kontrollanter hittar du här: Länk. Tänk på att ID-kontrollen inte får vara äldre än 60 dagar när ansökan ankommer till oss.
2. Ägaren skickar in passet för registrering i SSS stambok.
3. Har inget IPMC (exportdokument) gjorts i exportlandet, måste handling bifogas som styrker ägarbytet (avgift för ägarbyte tas också ut).
4.Fyll i en passansökan som du hittar här: Länk.

Ett svenskt idnummer förs in i passet och härstamningen och andra uppgifter förs in i SSS stambok.

Som jävig räknas följande släktförhållanden:
Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, till exempel svågrar och farföräldrar kan räknas som jäviga efter en bedömning i det enskilda fallet.

Kostnad 800 kr.

REK-avgift tillkommer. Om komplettering behöver begäras för att kunna slutföra din ansökan tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr för varje omgång komplettering som skickas. Kostnaden för pass och REK faktureras den sökande och handläggningen sker i den ordning som inkomna ärenden blir betalda.