Svenskregistrering av import

Uppdaterad 2016-06-01

Om du har köpt en renrasig shetlandsponny utomlands så gör du så här för att föra in den i den svenska stamboken.

1. Ägaren tar ut en ojävig (se nedan) id-kontrollant eller veterinär som intygar identiteten och signerar sin kontroll på sidan för kontroller i passet. En sökbar lista över id-kontrollanter hittar du här: Länk. Tänk på att ID-kontrollen inte får vara äldre än 60 dagar när ansökan ankommer till oss.
2. Ägaren skickar in passet för registrering i SSS stambok.
3. Har inget IPMC (exportdokument) gjorts i exportlandet, måste handling bifogas som styrker ägarbytet (högre kostnad).
4.Fyll i en passansökan som du hittar här: Länk.

Ett svenskt idnummer förs in i passet och härstamningen och andra uppgifter förs in i SSS stambok.

Som jävig räknas följande släktförhållanden:
Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, till exempel svågrar och farföräldrar kan räknas som jäviga efter en bedömning i det enskilda fallet.