Utbyte av registreringsbevis

Om du har en äldre häst med enbart registreringsbevis gör du så här för att byta ut det mot ett pass.

 1. Ring ut en id-kontrollant. En lista finner du här: http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/sok-id-kontrollant/ ID-kontrollanten chipmärker och signalementsbeskriver hästen. Tänk på att visa upp registreringsbeviset.
 2. Följande handlingar ska skickas in i original:
  1. Registreringsbevis
  2. Signalementsbeskrivning
  3. Rapport om chipmärkning
  4. Tagelprov
  5. Uppgift om vem som äger hästen

Om registreringsbeviset är borta kommer det att krävas härstamningsverifiering med DNA för att kunna få ett hästpass.

Kostnad: 600 kr

REK-avgift tillkommer. Om komplettering behöver begäras för att kunna slutföra din ansökan tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr för varje omgång komplettering som skickas. Kostnaden för pass och REK faktureras den sökande och handläggningen sker i den ordning som inkomna ärenden blir betalda.