Utbyte av registreringsbevis

Om du har en äldre häst med enbart registreringsbevis gör du så här för att byta ut det mot ett pass.

 1. Ring ut en id-kontrollant. En lista finner du här: http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/sok-id-kontrollant/ ID-kontrollanten chipmärker och signalementsbeskriver hästen. Tänk på att visa upp registreringsbeviset.
 2. Följande handlingar ska skickas in i original:
  1. Registreringsbevis
  2. Signalementsbeskrivning
  3. Rapport om chipmärkning
  4. Tagelprov
  5. Uppgift om vem som äger hästen

Om registreringsbeviset är borta kommer det att krävas härstamningsverifiering med DNA för att kunna få ett hästpass.

Kostnad:

600 kr

Postförskottsavgift tillkommer, likaså administrativ avgift om 100 kr om vi har behöver begära kompletteringar för att sluthantera ärendet.