Hem

Välkommen till Sveriges Shetlandssällskap!

sss-logga.jpgSveriges Shetlandssällskap (SSS) är en förening som värnar om Shetlandsponnyn och dess ursprung. Föreningen grundades 1967 och medlemsantalet har varierat mellan 500-1500 över åren. SSS verkar för sunda och rörliga Shetlandsponnyer av god rastyp. De skall lämpa sig för alla förekommande användningsområden inom bruks samt för avel och utställning.

Alla renrasiga och registrerade shetlandsponnyer i Sverige finns sökbara i vår webbstambok. Där finns uppgift om härstamning, meriter, utställningsresultat och avkommor mm.

Webbstamboken (Länk)

Tilläggsregistrering av import/häst med utländskt pass

Sedan 1 januari 2016 är det obligatoriskt att registrera sin häst som hemmahörande i Sverige om den ska stanna här mer än 90 dagar. För en häst som importeras efter 1/1 2016 ska ansökan vara inskickad inom 30 dagar.

Om det är en importerad häst som redan befinner sig i Sverige ska ansökan vara inkommen senast 31/1. Observera att detta gäller även svenskfödd häst men där passet är utfärdat i annat land.

Om din häst redan har ett svenskt registreringsnummer infört i passet behöver du inte registrera hästen igen. Här kan du läsa vilka handlingar som i dagsläget måste inkomma för en komplett ansökan: Länk

Här finns Jordbruksverkets information: Länk

Köp aldrig en ponny utan hästpass!

Se till att du får passet med dig i handen då du köper din ponny. Det är det enda sättet du kan bli säker på att ponnyn har sina papper i ordning. Kontrollera också att det är personen du köper ponnyn av som står som senast registrerade ägare i passet.

Köper du ett föl, så skall alltid uppfödaren skicka in passansökan till stambokföraren. Det är uppfödaren som skall grundstambokföra (”registrera”) sina föl, inte köparen.

Vi rekommenderar att du köper en renrasig shetlandsponny efter stambokförda föräldrar.
En renrasig Shetlandsponny har ett pass, utfärdat av antingen SSS – eller om det är en importerad ponny, av sitt moderlands rasförening.

SP Uddetorp 120