Kategoriarkiv: SSS

Nya betalningsrutiner för stamboksärenden

Alla ansökningar om pass, ägarbyten, RS-nummer osv som inkommer eller blir kompletta från 2019-07-01 kommer att faktureras. SSS kommer sluta skicka försändelser mot postförskott. Fakturan kommer att skickas till den sökande så ange dina uppgifter tydligt, gärna genom att bifoga SSS ansökningsblankett.

Ditt ärende handläggs sedan i turordning först när fakturan är betald.

De ansökningar som inkommer men inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett.

Ärenden innehållande hästpass skickas åter som ett rekommenderat brev. REK-avgiften betalas av den sökande. Avisering av REK sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan. Övriga handlingar skickas från kansliet med vanlig post.

Medlemsmöte 11 augusti 2019

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE

MED VAL FÖR FRAMTIDEN

 11 augusti 2019 på Vätterleden, Gränna,  klockan 13.00

Medlemsmötet har kallats till för att fylla platserna från styrelsemedlemmar, ordinarie ledamöter och suppleanter som valt att lämna styrelsen under pågående verksamhetsår av olika anledningar.

Dagordning för extra medlemsmöte 11.8.2019

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
  7. Val av ordinarie ledmöter
  8. Val av suppleanter
  9.  Mötet avslutas

Fyllnadsval för ordinarie ledmöter:

Linnea Ornstein vald -2021

Susann Melkersson vald -2021

Malin Ohlin vald – 2020

Carina Wingård vald-2020

Fyllnadsval för suppleanter:

Anette Wadman vald -2021

Petra Jacobsson vald -2020

 Styrelsen för Sveriges Shetlandssällskap

VÄLKOMMEN

SSS årsmöte – uppdaterat med valberedningens förslag

Anmälningstiden till årsmötet förlängs till den 23 april.
Anledningen till detta är att följande rad föll bort i kallelsen:
13.00 Lunch. ”SSS bjuder alla föranmälda medlemmar på smörgåstårta.”

Årsmötet hålls vid Rosvalla Arena, Idrottsgatan, 611 62 Nyköping.

Kallelse (Länk)
Dagordning (Länk)
Verksamhetsberättelse för 2018 (Länk)
Förslag till Shetlandssällskapets styrelse 2019 (Länk)

Inkomna motioner (Länkar)

Motion 1 – Åldersgrupper handlerklasser
Motion 2 – Champion handler
Motion 3 – Bedömningsprotokoll handlerklasser
Motion 4 – SUCH
Motion 5 – Champion alt SUCH-klasser
Motion 6 – SSS travdiplom
Motion 7 – Utebliven avkomma
Motion 8 – Hälsoråd
Motion 9 – BIS Res BIS uttagning
Motion 10 – Benämning av diplom
Motion 11 – Generalmönstring
Motion 12 – Poäng för utlandsfödda avkommor
Motion 13 – RS
Motion 14 – Defektlistan
Motion 15 – Enhetliga begrepp