Kategoriarkiv: SSS

Inbjudan – digital releasefest!

Foto: Frida Erixon

Foto: Frida Erixon

I år är möjligheterna att träffa varandra och bara socialisera under avslappnade former ganska begränsade. Styrelsen vill därför ta tillfället i akt att bjuda in våra medlemmar till en informell kväll med lite roliga upptåg och samtidigt få möjligheten att släppa en nyhet!

Tisdagen den 21 juli kl 19.00 bjuder vi in alla medlemmar att delta på en digital releasefest via Zoom!

Under kvällen kommer vi bl.a. att ha en shetlandsquiz där vi kommer lotta ut fina priser.

Mötet hålls via Zoom på den här länken: https://us02web.zoom.us/j/87197116062 – Du kan delta via mobilen om du föredrar det, men vi rekommenderar att du har en dator tillhands så att du kan ta del av kvällens aktiviteter på bästa sätt. Ladda ner Zoom på din dator eller mobil innan för bästa resultat.

Se gärna till att ha bra uppkoppling och kamera på så att alla kan se varandra! Ta också gärna med ett glas bubblig dryck, lite snacks eller något annat festligt, så har vi en trevlig kväll tillsammans på distans.

Vi ses!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Ps. Om du vill testa innan att Zoom fungerar så kan du använda länken när som helst! Ds.

Information från styrelsen, propp avelsvärdering m.m.

Proposition avelsvärdering av hingstar hösten 2020
Anmälningsblankett avelsvärdering av hingstar 
Information från styrelsen (enligt nedan) i pdf-format
Svar på frågor från Shetland Östs styrelse

Information från styrelsen 16 juli 2020

Styrelsen hade i måndags den 13 juli sitt senaste styrelsemöte. Nedan vill styrelsen informera om några av de saker som diskuterats men också bemöta en del av de frågor som uppkommit angående avelsvärderingen och avelsvärderingsnämnden.

Om du har några frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Angående avelsvärderingen och avelsvärderingsnämnden
Styrelsen har fått ta emot både kritik och beröm för valet att tillsätta en ny (gammal) nämnd i stället för att använda oss av den nämnd som var utsedd förra hösten. Vi vill börja med att beklaga att styrelsen inte kontaktade den svenska rasrepresentanten från förra hösten. Den information som styrelsen fått var att denne hade avträtt sig uppdraget, vilket visade sig vara en missuppfattning. Vi vill be om ursäkt att vi inte själva undersökte frågan vilket vi naturligtvis borde ha gjort. Det har från styrelsens sida inte funnits någon avsikt att ringakta någon av de som suttit i nämnden i höstas. Tvärtom har styrelsen stor respekt för dessa domare och uppskattar också att de ställde upp för föreningen trots den turbulens som rådde under förra året.

I höst är vi i ett nytt, på annat sätt utmanande läge. Vi är mitt uppe i en pandemi där många av oss varit isolerade i mer än 5 månader. Det vore oerhört oansvarigt av styrelsen att i det läget planera in att om bara ett par månader ta hit tre olika domare från andra länder plus svenska representanter och placera ihop dem på liten yta. Dessutom finns det en risk att dessa skulle behöva sitta i karantän vid hemfärd, om de ens hade fått komma in i landet. I slutändan hade vi stått inför den högst reella risken att behöva ställa in ytterligare en avelsvärdering i oktober, precis som den i april, därför att nämnden helt enkelt inte skulle kunna ta sig hit och vi då inte hade haft någon alternativ nämnd att tillgå. De utländska domarna har fått information om styrelsens överväganden och beslut, vilket har mötts av förståelse.

Styrelsen önskar att vi hade kunnat börja i ”rätt” ände, med en medlemsundersökning, utvärdering av tidigare avelsvärderingar, att göra en plan och SEN tillfråga en nämnd baserat på det. Tyvärr har den möjligheten inte funnits. Normalt är planeringen för avelsvärderingen långt kommen i slutet av juni och anmälningstiden skulle snart vara ute. Den interimistiska styrelsen tillsattes den 28 juni och stod då helt på bar backe utan att något var planerat (förutom att en anläggning var bokad, vilket vi fick veta först senare). Om vi alls skulle kunna genomföra en avelsvärdering i höst så var vi tvungna att agera snabbt och tillfråga en nämnd som sedan tidigare vet att de arbetar väl ihop, som var beredd att ta på sig uppdraget under de förutsättningar som råder, för att styrelsen sedan skulle kunna komma ut med en proposition och genomföra avelsvärderingen. Vi är tacksamma att den gamla nämnden var beredda att komma tillbaka och ställa upp för föreningen trots att vi redan var sent ute.

Vi vädjar till våra medlemmar att se bortom sig själva. Den här gången är några jättenöjda, andra är inte alls nöjda. Så kommer det alltid att vara. Nästa gång är det någon annan som är nöjd och andra missnöjda. Som vi tidigare sagt har styrelsen för avsikt att göra en omfattande och ordentlig utvärdering av avelsvärderingen och låta medlemmarna komma in med sina synpunkter på hur avelsvärderingen ska genomföras och hur nämnden ska vara sammansatt i framtiden. Vi hoppas verkligen att medlemmarna också tar den chansen och att vi får höra från ett brett spektrum av medlemmar så att undersökningen verkligen blir representativ. Fram till dess måste vi genomföra höstens avelsvärdering på ett bra sätt, trots de förutsättningar vi står inför med restriktioner och smittorisker. Styrelsen har inget annat än goda intentioner och hoppas verkligen att ni som medlemmar också är beredda att lägga personliga preferenser åt sidan och att vi tillsammans ser till att vi ska kunna ha en väl genomförd och smittsäker avelsvärdering i höst.

Vad jobbar styrelsen med nu?
Styrelsen har nu påbörjat arbetet med flera lite mer långsiktiga frågor och strategier kring hur vi arbetar effektivt över tid samt hur vi utvecklar föreningen. Än så länge har vi satt ihop arbetsgrupper kring följande frågor:

 • Strategi för sociala medier
 • Medlemsstrategi – utveckling av medlemskapet, nya medlemmar, m.m.
 • Reglementen
 • Stadgerevidering
 • Handlingsplan för Skeletal Atavism (påbörjad av tidigare styrelse, ska presenteras vid årsmötet)
 • Avelsvärderingsplan
 • Riktlinjer för representation och utlägg

Framöver kommer vi även börja titta på hur vi kan utveckla medlemstidningen, ytterligare digitalisering, liksom hur vi jobbar med kontinuitet och förnyelse i föreningen.

Skulle du som medlem vara intresserad av att vara med i någon av dessa arbetsgrupper eller komma med förslag är du varmt välkommen att höra av dig eftersom vi gärna ser att medlemmar utanför styrelsen aktivt deltar på olika sätt. Hör av dig till styrelsen på info@shetlandsponny.se och berätta om ditt intresse eller dina idéer!

Nya utställningar i kalendern – Shetland Öst
Shetland Öst har gjort justeringar i sin utställningskalender för att ge plats åt avelsvärderingen, samt att två utställningar genomförs som drive in.

Propositionerna finns redan på hemsidan, men vi vill ändå uppmärksamma er om dessa datum:
6 september – Drive In-utställning i Smedstorp, Nyköping – Domare: Annika Strindgård
24 oktober – Drive in-utställning i Bullersta, Nyköping – Domare: Madeleine Beckman
21 november – Utställning i Stjärnhov – Domare: Viveka Karlestrand

Manusstopp till medlemstidningen Shetlandsponnyn
Glöm inte att skicka in material till vår fina medlemstidning! Det är medlemmarna som ser till att vi får en intressant och bra tidning och vi vill alltid ha bidrag. Kanske har du fina bilder, eller en artikel du vill skriva? Material skickas till redaktören Åsa Petersson på asa_petersson@hotmail.com senast den 1 augusti 2020 om det ska komma med i nr 3‑2020. 

Utvärdering av det extra medlemsmötet
Efter det extra medlemsmötet 28 juni har styrelsen bjudit in de som var anmälda dit till att utvärdera mötet. Av utvärderingen kan man dra slutsatsen att en mycket stor andel av deltagarna var nöjda med att ha mötet digitalt och att det gav fler medlemmar möjligheten att delta. För de allra flesta har mötesplattformarna fungerat bra. En mer utförlig redovisning kommer i nästa nummer av Shetlandsponnyn. 

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen måndagen den 20 juli. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast lördagen den 18 juli (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse

Vägledning Covid-19

Foto: Frida Erixon

Foto: Frida Erixon

Vägledning vid arrangemang av SSS och dess regionföreningar med avseende på COVID-19

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från och med 29 mars gäller en begränsning på maximalt 50 samlade personer vid en offentlig tillställning och/eller allmänna sammankomster.
 • På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en skrift om riskbedömning av evenemang och sammankomster. Läs gärna denna.
 • Informera om att personer som uppvisar symptom på luftvägsinfektion inte ska närvara. Var medveten om att det kan innebära avhopp inom funktionärsstaben med kort varsel.
 • Se till att det finns möjligheter till god handhygien. Det gäller särskilt på toaletter. Hygienen ska kunna hållas hela dagen.
 • Se till att det finns ytor så att deltagare och funktionärer kan hålla fysiskt avstånd.
 • Konkreta tips vid arrangerandet av utställningar:
 • Maximalt två personer per ponny på utställningsområdet (hit räknas även parkering och eventuella stallar). Detta för att hålla ner antalet personer på plats.
 • Om möjligt, kör med insprängda championat så eventuella klassvinnande ponnyer inte behöver stanna längre än nödvändigt.
 • Parkeringsvakt som ser till att färdiga ekipage inte dröjer sig kvar längre än nödvändigt.
 • Separata mikrofoner till speaker och domare.
 • Om möjligt ha separata parkeringar för ekipage på förmiddag respektive eftermiddag.
 • Sätt en starttid för eftermiddagens klasser och se till att eftermiddagens startande inte släpps in innan dess.
 • Ha en specifik plats vid ringen (ett bord exempelvis) där rosetter och priser läggs av prisutdelaren och låt respektive visare hämta priserna där.

Information om avelsvärdering, årsmöte, m.m.

Foto: Jonna Vainionpää

Information från styrelsen

Igår den 4 juli hade den interimistiska styrelsen sitt första ”riktiga” möte och vill informera om följande. Om du har några frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen (just nu ordföranden på linneaornstein@yahoo.com, så snart mailadresserna är ordnade kommer du kunna maila styrelsen på info@shetlandsponny.se) eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering hösten 2020
Höstens avelsvärdering av hingstar kommer att genomföras den 3-4 oktober 2020Grevagården i Skövde. I avelsvärderingsnämnden sitter Morgan Johnsson (ordf), Ulricha Nordmark och Alf Johansson med Håkan Erlandsson och Elisabeth Ljungstorp som suppleanter. Sista anmälan till avelsvärderingen blir den 21 augusti 2020.

Särskilda förutsättningar kommer gälla pga. Covid-19. Mer information om det kommer senare.

Inför den här hösten har styrelsen prioriterat stabilitet och att kunna genomföra avelsvärderingen på ett bra sätt. Förra hösten hade vi bl.a. utländska domare i nämnden. Det har inte varit aktuellt till höstens avelsvärdering eftersom vi är mitt uppe i pandemin. Efter avelsvärderingen kommer styrelsen göra en ordentlig utvärdering, samt har för avsikt att sätta sig ner med nämnden för att påbörja en plan för avelsvärderingen inför framtiden. I det arbetet kommer även medlemmarnas synpunkter tas in.

Förlängt tillstånd för generalmönstringshingstar
Med anledning av den situation vi är i, där vi räknar med att ha fler hingstar till höstens avelsvärdering än vanligt och dessutom måste ha särskilda förutsättningar på plats, har styrelsen beslutat att de hingstar som skulle ha visats på generalmönstring i höst (hingstar födda 2011 och 2006) har fått förlängt tillstånd t.o.m. 2021. De kommer istället kallas till generalmönstring 2021.

4-åriga hingstar
De 4-åriga hingstar som har tillstånd t.o.m. 2020 ska visas på höstens avelsvärdering för fortsatt tillstånd.

EU-godkända hingstar
För de hingstar som är godkända inom annat ISPC-land och ska visas för RS, gäller att så länge hingsten har RS innan avkomman föds så blir avkomman berättigad till RS (förutsatt att avkomman uppfyller övriga krav).

Ordinarie årsmöte 2020
Söndagen den 25 oktober 2020 kl. 10.00 kommer ordinarie årsmöte att hållas. Mötet planeras att hållas digitalt. Vi ser dock att årsmötet också är ett viktigt tillfälle för social samvaro, och hoppas att pandemiläget ska vara något bättre i slutet av oktober. Styrelsen föreslår därför regionalföreningarna att ordna en lokal där medlemmar i respektive område kan mötas upp frivilligt, där det också kan finnas möjlighet till hjälp med det tekniska. Regionalföreningarna kommer få separat information om detta.

Vid årsmötet kommer även motioner att behandlas. Dessa ska ha kommit in till styrelsen på info@shetlandsponny.se (eller via post till styrelsens postmottagare) senast 60 dagar innan årsmötet. Ett digitalt årsmöte kommer innebära nya sätt att hantera motioner och potentiellt nya tekniska förutsättningar. Tänk på att du alltid har möjlighet att lämna in förslag löpande under året för styrelsen att ta upp och att du inte behöver vänta till årsmötet. Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna lösa de utmaningar som de nya förutsättningarna innebär.

Styrelsens sammansättning
Utöver den allmänna sammansättningen så har styrelsen också beslutat inom sig bl.a. att Angelica Lauth är vice ordförande samt postmottagare, Kjell Orrmyr är kassör och Anna Lundin är sekreterare. Petra Jakobsson är ansvarig för medlemsregistret.

Gåvomedlemskap
I våras lanserade tidigare styrelse möjligheten att ge bort medlemskap i SSS till ett rabatterat pris (250 kr). Det var lite otydligt hur länge det gällde och vilka villkor som gällde. Styrelsen har därför beslutat att möjligheten att ge bort gåvomedlemskap gäller t.o.m. den 30 september 2020 och att det endast kan ges bort och betalas av en redan befintlig medlem.

Rekommendationer Covid-19
Styrelsen har beslutat om rekommendationer för utställningar och arrangemang i samband med Covid-19. Ett separat dokument läggs upp på hemsidan om detta inom kort.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har möte igen på kvällen måndagen den 13 juli. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det här mötet behöver det ges in senast fredagen den 10 juli.

Vänliga hälsningar
SSS interimsstyrelse

Tack för förtroendet!

 
Stort tack till våra medlemmar för den stora uppslutningen till medlemsmötet den 28 juni. Den interimistiska styrelsen tackar för förtroendet och rivstartar nu arbetet som ska göras fram till dess att vi har ett ordinarie årsmöte.
 
Styrelsen kommer börja med att skaffa sig en överblick över de frågor som ska hanteras, både på kort och längre sikt. Vi ber därför om lite tålamod med att vi inte kommer ha alla svar de första dagarna.
 
Förutom frågan om ordinarie årsmöte så är den största uppgiften just nu att få till en avelsvärdering av hingstar i höst. Vi kickade igång det arbetet direkt efter medlemsmötet och är optimistiska kring genomförandet av den. Nästa styrelsemöte är planerat till på lördag den 4 juli och efter det hoppas vi kunna presentera datum, plats och nämnd.
 
Det har inkommit en fråga om årets riksutställning och vi vill bekräfta det som framgick i tidningen, dvs. att den tyvärr är inställd. Förhoppningsvis har vi en situation 2021 utan en pandemi och med en ordinarie styrelse som kan genomföra den då.
 
Styrelsen har för avsikt att berätta löpande vad vi arbetar med för stunden. Om du som medlem eller blivande medlem har idéer eller förslag kring föreningens verksamhet så tar vi gärna emot dina tankar. Tills vi har fått ordning på alla e-postadresser och ansvarsuppgifter är du välkommen att maila ordförande Linnea på linneaornstein@yahoo.com eller skicka meddelande via vår FB-sida.
 
Vi vill passa på att tacka revisorerna Anneli Linderholt och Sara Linder som har gjort ett hästjobb under den tid som vi inte haft en beslutsför styrelse, och som också lyckats förbereda och genomföra SSS första digitala medlemsmöte. Styrelsen tar med oss de erfarenheter det gett till arbetet med våra framtida mötesformer. Även mötesordförande Magnus Archenholtz ska ha ett stort tack som lotsade oss igenom det både pedagogiskt och effektivt. Slutligen tackar vi de som suttit i styrelsen under året som gått för deras engagemang, och riktar nu blicken framåt med fokus på samarbete, gemenskap och glädje kring våra ponnyer.
 
(Den fantastiskt fina bilden föreställer 2 dagar gamla stofölet Änglyckans Vire, e. Dalsgårds Othello RS 624 u. Bluemull Oonlippened RS 7054. Foto: Tove Olsson)

Extra medlemsmöte nu genomfört

Det extra medlemsmötet är nu genomfört. Interimsstyrelsen ser ut som följer:

Ordförande: 
Linnea Ornstein

Ledamöter: 
Sanna Soleskog
Angelica Lauth
Linnéa Dahlberg
Kjell Orrmyr
AnnaSvensson
Madelene Jansson

Suppleanter:
Anna Lundin
Petra Jakobsson
Charlotte Avebäck
Emelie Moberg
Emma Kjellman

Reviorsuppleanter:
Ann-Marie Björkmarker
Anna Manberger

Nominering till extra medlemsmöte

Inför det extra medlemsmötet har vi uppmärksammat att man i eSessions endast kan nominera ledamöter och suppleanter. Om ni vill nominera någon till ordförandeposten eller till revisorssuppleant skriver ni det i nomineringen så flyttar vi över det till rätt val.

Hälsningar från Anneli Linderholt och Sara Linder

Inför extra medlemsmöte

Inför det extra medlemsmötet 28/6 ska nu alla anmälda ha fått ett mail med instruktioner och inloggning. Mailet kommer från eSessions. Om du inte fått något mail, leta i skräpposten, övriga inkorgar eller mappar. Om du fortfarande inte hittar något mail, kontakta oss då genom att skicka ett mail till: sss.extramote@gmail.com

Hälsningar från Sara Linder och Anneli Linderholt

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag inför SSS extra medlemsmöte:

Valberedningens förslag extramöte 2020 (PDF)

Valberedningens förslag till fyllnadsval vid Sveriges Shetlandssällskap extra medlemsmöte 200628

Mötesordförande:
Magnus Archenholtz

Ordförande:  
Catarina Reeves

Ordinarie ledamöter: 
Anna Kristensson
Elisabet Gustavsson
Madelene Jansson
Maria Astesani
Sanna Soleskog

Suppleanter: 
Charlotte Avebäck
Katarina Möller
Petra Broden

Revisorssuppleanter:  
Ann-Mari Björkmarker
Anna Manberger

För valberedningen: Liselotte Sellén Bore, Liza Sandström & Kristin Johansson

Presentationer:

Catarina Reeves, 61 år. Bor på en liten gård med Väddö som postort. Har varit medlem i SSS sen jag köpte min första Shetlandsponny för 14 år sedan. Jag har idag fyra stycken men bedriver ingen avel utan har dem endast för mitt nöjes skull. Jag är dock intresserad av avel. Jag tycker det är viktigt med en sund avel överlag med shetlandsponnyn i fokus förstås.  Jag är dock lite för feg för att avla själv. Jag använder mina hästar till körning, utställning och lite annat.
Jag har hela mitt liv varit en föreningsmänniska. Har alltid varit medlem i någon förening. Mest hästrelaterade dock. Mitt allra första styrelseuppdrag var i Vallentuna ridklubb för väldigt länge sedan. Efter det har det varit lite olika. För närvarande sitter jag i Roslagens Ponnyavelsförenings styrelse som ordförande. Sedan ett par år är jag en del av Shetland Nords styrelse. Under åren har det även varit styrelseuppdrag i andra mindre föreningar. Jag tycker att föreningsarbete är väldigt roligt och givande.
De allra flesta jobb jag har haft har varit arbeten där jag arbetat i grupp. Jag tycker att det är en rolig utmaning att få en grupp att arbeta bra ihop. Jag har haft en rad olika arbeten under mitt liv. Allt från skötare till chef. Mitt i livet kom jag på att jag skulle utbilda mig till något och då hoppade jag på juristutbildningen på Uppsala universitet. I mina jobb har jag haft förmånen att få fortbilda mig inom ledarskap och kommunikation. Två saker jag tycker är riktigt intressant och roligt.

Madelene Jansson heter jag, bor utanför Tranemo i Västergötland. Har haft shetlandsponnyer sedan 2003. Mitt första föl föddes 2007 och fram till 2016 jag fött upp 11 shetlandsföl. Jag är en föreningsmänniska som varit aktiv i olika föreningar i över 20 år, bl a LRF Ungdom, Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening och Uddebo Föräldrakooperativ Regnbågen. Jag har också varit egenföretagare i 10 år. Jag arbetar nu deltid som personlig assistent och deltid som ekonomiassistent. Jag är lugn och diplomatisk och ser gärna på ett problem ur flera olika synvinklar. Jag vill att alla i föreningen ska känna att deras åsikt är viktig och tycker att det viktigaste arbetet just nu är att skapa stabilitet och trygghet för föreningens medlemmar.

Jag heter Maria Astesani och är 44 år.Jag är gift med Marco Astesani och tillsammans har vi 6 barn. Jag är uppväxt med Shetlandsponnyer på Bäckdalens stuteri i Lövånger, som jag driver tillsammans med mina föräldrar. Jag fick min första Shetlandsponny när jag var 9 år, hon hette Mölltorps Paulina e: Feather of Marshwood (där började också en livslång kärlek för rasen och stammar).
Det stora intresset för Shetlandsponnyn har hållit i sig genom alla år, denna underbara och mångsidiga kloka ras! På gården har det sedan första Shetlandsponnyn alltid funnits shetlandsponnyer! Vi blev medlem i SSS 1988, men det dröjde till 1996 innan jag kunde förverkliga drömmen att börja med avel och1997 föddes första egenuppfödda Shetlandsponnyn e: Furunäs Porfyr. Jag läste allt jag kom över om avel och stammar och intresset blev bara större för varje år. Många Bäckdalens ponnyer har fötts genom åren, och jag brinner verkligen för rasen, dess sundhet, mångsidighet och kloka temperament.
Min önskan för föreningen är att vi kan hjälpas åt att fortsätta jobba och samarbeta för och med shetlandsponnyns bästa framför ögonen. Att vi ska ha ROLIGT tillsammans, känna gemenskap där precis alla ska vara lika välkomna oavsett om du är ny eller ” gammal” inom föreningen. Sista tiden i föreningen har varit milt uttryckt turbulent. Men jag hoppas och tror verkligen att vi alla kan lägga det bakom oss och börja fokusera på Shetlandsponnyn istället, rasen vi alla brinner för och värnar om.
Jag hoppas kunna tillföra stabilitet i SSS styrelse och skulle se det som ett hedersuppdrag om medlemmarna vill välja mig att vara med och leda föreningen framöver!

Elisabet Gustavsson 77 år, bor på gård, föder upp Shetland samt russ i liten skala med inriktning mot trav. Arbetar med ekonomi är revisor.

Jag heter Anna Kristensson och bor utanför Simlångsdalen i Halland, på Skenekulls Gård där jag är lantbrukare. Jag har alltid haft hästar i mitt liv och tävlade ett tag i distansritt. Jag blev tidigt avelsintresserad och från början var det bara avel på korna som gällde, men 2012 startade jag Skenekulls stuteri med avel på minishetlandsponny. Jag tycker det är viktigt att snabbt få igång en välfungerande förening och styrelse där alla hjälps åt att få en positiv anda och där fokus ligger på vår fantastiska shetlandsponny.

Jag heter Sanna Soleskog och är 44 år.
Jag är husdjursagronom och bor tillsammans med man och fyra barn på en gård utanför Tranås. På gården har utöver hästar och får dikoproduktion med 70 kor. Jag arbetar också utanför gården som Key Account Manager på ett läkemedelsföretag. Har tidigare fött upp SWB och New forest men växlade för fem år sedan till Shetland. Tillsammans med min dotter Freja har vi en liten uppfödning av Shetlandsponnyer under namnet Sunforest. Sedan 2014 är jag ledamot i Svenska Hästavelsförbundet.

Mitt namn är Charlotte Avebäck men de flesta kallar mig Lottie. Jag är 58 år och innehavare av Furunäs stuteri som jag tog över efter min pappa Bengt Ohlsson i början på 2000-talet. Pappa grundade stuteriet i mitten på 60-talet baserat på stoet Harviestoun Priscilla RS 7 som han importerade från England. De ponnyer vi har på stuteriet idag är alla ättlingar till Priscilla. Stuteriets namn kommer från gården Furunäs söder om Kristianstad i Skåne där jag och mina bröder växte upp. Under åren har drygt 260 shetlandsföl fötts på Furunäs och under vissa år fick vi drygt 15 föl varje sommar. På den tiden födde vi också upp New Forest och Svenskt Varmblod och min farmor Asta Ohlsson på Hammarshus födde upp Arabiska Fullblod.
Då jag och min familj bor i Stockholm så har vi fått hålla igen lite på hästbeståndet och har i dagsläget fem shetlandsston. Vi tar inte föl varje år men planerar att betäcka två ston i sommar och jag och min dotter Freja ser redan fram emot resultaten nästa år.
Sedan snart 30 år tillbaka arbetar inom internationell telekommunikation. De första 20 åren var på amerikanska AT&T och sedan snart 10 år tillbaka är jag på Telia Carrier, vilket är Telias internationella enhet. Till största delen har jag arbetat med kundrelationer och internationella förhandlingar och är väldigt road av resor och olika kulturer.
Då min pappa var med och grundade SSS för över 50 år sedan är jag angelägen om att föreningen kan fortsätta arbeta framåt för rasens och medlemmarnas bästa. Jag tycker att det skall vara högt i tak i föreningen och finnas möjlighet att diskutera allt som medlemmarna känner är viktigt. Det skall dock ske med ödmjukhet och respekt för att det kan finnas olika åsikter och infallsvinklar. Det är också viktigt att vi har goda relationer med externa parter såsom Svenska Hästavelsförbundet, moderlandets Shetland Pony Stud-Book Society samt shetlandsföreningar i andra länder, inte minst i övriga Norden och Europa.

Hej, mitt namn är Katarina Möller och jag har snart levt i ett halvt sekel.
Det som har varit min stora passion här i livet är djur (och då framförallt hästar) och avel. Mina föräldrar berättade, när jag var två år gammal satte min far mig på ryggen på en travare på Jägers, jag ville inte gå av och efter det existerade inget annat.
Jag växte upp med ”tillåtelse” att ha djur, vilket öppnade dörren för uppfödning redan under tidig uppväxt. Hästintresset har varit beständigt och efter år av ridning och körning blev första minishetlandsponnyn inköpt. Ett litet vackert ettårigt fuxsto med vit man o svans från Almnäs stuteriet, året var 1999.
Hade letat länge, var hos flera uppfödare innan det blev detta sto. Var inte så lätt att hitta ett ministo med stam då. Avgörande för att det blev köp av minishetland var att jag blev gravid och kände mig för otymplig för att rida min dåvarande arabhingst. Två små minishettisar bestämde vi oss för. Andra stoet som köptes in var ett svart Lundabo sto sen följdes det relativt snabbt av ett köp av en Skäpperödare och sen från Northstar. För att korta av historien så hade avelsintresset av minishetland väckts. 2001 ansökte jag om stuterinamn, Stuteri Spektra, och sen har det fortsatt i avelns tecken. Två ston har m.a.o. blivit några fler, plus några unghästar och gdk hingstar.
Frågor vi tänker är viktiga när man ska avla är friska, sunda individer med bra temperament, fina typer, bra ben med bra rörelser. Det tillsammans ger trevliga hållbara individer som fortsätter göra automatiskt god reklam för vår älskade shetlandsponny. Tycker det är spännande med avelsfrågor och sa därför ja efter att ha funderat när jag blivit tillfrågad om en plats i SSS styrelse. Har tidigare suttit i Shetland Syds styrelse och innan det i SKAF:s styrelse i Malmö.Har väl precis som de flesta dåligt med tid men har en god intention att utföra detta ideella uppdrag med medlemmar för medlemmar, att värna om att vi upprätthåller en fortsatt god avel i Sverige.

Jag heter Petra Broden och bor i Örkelljunga. Är 26 år och hållit på med shettisar från 15 års ålder. Körning och brukskörning är något jag brinner för men även avel och utställning. Det jag inte kan är jag villig att lära mig och vill gärna bygga en levande förening. Kram Petra

Anna Manberger 49-årig sexbarnsmor som haft mitt ponnystuteri L.A (står för L= Lars (min man) A= Anna) i kanske 15 år, föder upp shetlandsponnyer och gotlandsruss med inriktning mot trav. Har godkända shetlandshingsten L.A Master. Egenföretagare inom hotell sedan 20 år tillbaka.

Ann-Mari Björkmarker 62 år, bor på gård utanför Växjö. Har varit aktiv inom ponnytravet i över 50 år såväl som aktiv kusk så länge åldersreglerna tillät, därefter tränare och uppfödare. Har i många år haft olika funktioner i lokal ponnytravklubb och på riksnivå inom huvudorganisationen SPTF. Driver tillsammans med maken stuteri Mo, som föder upp shetlandsponnyer, gotlandsruss och varmblodstravare. Har hingststation.
Sedan slutet av 90-talet medlem i Shetland Syd. Har på senare år varit medlem i Shetland Sydost och är suppleant i styrelsen.

Kallelse till extra medlemsmöte 2020-06-28

Härmed kallar revisorerna i Sveriges Shetlandssällskap till ett extra medlemsmöte. På grund av regeringens utfärdade förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering, kommer detta möte att ske över internet via en digital mötesplattform.

Kallelsen i sin helhet samt dagordning för det extra medlemsmötet: Kallelse till extra medlemsmöte (pdf)

Anmälan sker senast 2020-06-18 via: Anmälningsformulär

Information från revisorerna angående kallelsen till extra medlemsmöte:

Hej!
En kallelse till ett extra medlemsmöte läggs nu ut på FB, Hemsida samt skickas till alla medlemmar via post. Vi är valda av medlemmarna och vill nu på detta digitala möte ge medlemmarna möjlighet att demokratiskt välja en interimsstyrelse. Det har sedan årsmötet 2019 varit många avhopp från styrelsen, avgång av avelsvärderingsnämnd, ”timeouter” samt ett juridiskt ärende.  Vi är valda av medlemmarna och vi är medlemmarnas förlängda arm. Vi ser endast till medlemmarnas och föreningens bästa. Vi ger därför medlemmarna på mötet i uppgift att bestämma hur den interimsstyrelse som väljs fram till ett ordinarie årsmöte ska se ut.

Mvh Anneli Linderholt och Sara Linder