Kategoriarkiv: Vad händer

Prestationspremie till hingst som tävlar ponnytrav

Prestationspremie till shetlandshingstar som tävlar i ponnytrav.
Ett projekt ” Avla för ponnytrav” stöttat och finansierat av Svensk Travsport har genomförts under 2016-2017. För SPTF har Arne Florqvist varit projektansvarig och Bengt Westergren och under 2017 har Mikael Johansson medverkat.
Bakgrunden till projektet är att befintliga avelshingstar med goda travprestationer inom respektive ras är gamla och nytillskottet av goda travhingstar för avel varit mycket litet.
Följande förslag har tagits fram av projektgruppen och SPTFs styrelse har godkänt förslaget att gälla under en försöksperiod avseende tävlingsmeriter under 2018-2022 och visning på avelsvärdering senast år 2023.
En premie delas ut till ägare av ponnytravare som behålls som hingstar, visat mycket goda prestationer på tävlingsbanan och visats för avelsvärdering senast vid 5-års ålder.
Ägaren skall vara medlem i någon till SPTF ansluten ponnytravklubb.
En premie på 10.000 sek utbetalas om nedanstående krav uppfylls.
För Shetlandsponnyer Kat-A
Travrekord som 3-åring understigande 2,42,0
Travrekord som 4-åring understigande 2,34,0
Visning på avelsvärdering senast som 5-åring.
Tider skall noteras utan anmärkning för orent trav.

Hingst kan endast tilldelas premie vid ett tillfälle.
Ansökan om prestationspremie ställs till SPTFs styrelse med
redovisning av hingstens rekord och när rekordet är noterat plus
bevis på att hingsten visats på avelsvärdering.

Prestationspremie till hingstar SPTF

Medlemsmöte 11 augusti 2019

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE

MED VAL FÖR FRAMTIDEN

 11 augusti 2019 på Vätterleden, Gränna,  klockan 13.00

Medlemsmötet har kallats till för att fylla platserna från styrelsemedlemmar, ordinarie ledamöter och suppleanter som valt att lämna styrelsen under pågående verksamhetsår av olika anledningar.

Dagordning för extra medlemsmöte 11.8.2019

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
  7. Val av ordinarie ledmöter
  8. Val av suppleanter
  9.  Mötet avslutas

Fyllnadsval för ordinarie ledmöter:

Linnea Ornstein vald -2021

Susann Melkersson vald -2021

Malin Ohlin vald – 2020

Carina Wingård vald-2020

Fyllnadsval för suppleanter:

Anette Wadman vald -2021

Petra Jacobsson vald -2020

 Styrelsen för Sveriges Shetlandssällskap

VÄLKOMMEN

Pass till 2018 års födda föl

Nu är det dags att ansöka om pass till årets föl! Tänk på att resultatet av rapporteringen ska skickas in, detta görs med fördel via internet. Glöm inte att meddela hingsthållaren att ett föl fötts.

I de fall hingsthållaren rapporterat betäckningen elektroniskt ska du som fölägare få blanketten ”Registreringsansökan”. Det är denna blankett som ska skickas med vid ansökan om pass. för betäckningar som rapporterats in på pappersblankett ska du få den stora vita delen av betäckningsrapporten.

För dig som har ansökan om pass färdig, skicka gärna in den på en gång så blir handläggningstiden kortare. Ange gärna ditt mobilnummer i passansökan så att vi kan SMS-avisera din försändelse när passet är färdigt.

Sista dag att skicka in ansökan för att vara berättigad till rabatterat pris är siste september (poststämpel gäller). Rabatterat pris kan bara ges på ansökningar där betäckningen är korrekt rapporterad.

Vilka handlingar som ska bifogas i ansökan finner du här: Länk